Kariera

Deloiskalci

Kadrovska agencija Kariera je ena največjih tovrstnih agencij v Sloveniji.

Miha, tehnolog

"Naše metode in tehnike ocenjevanja nam omogočajo, da lažje in hitreje prepoznamo strokovnjaka za katerokoli področje in zaposlitev."

Prihodnost dela

Vsako leto več kot dva milijona delavcev po vsej Evropi uporablja storitve kadrovskih agencij za pomoč pri vstopu na trg dela, menjavo zaposlitve, nadgradnjo prihodnjih znanj, redno pregledovanje raznih delovnih mest ali pa le kot vmesno postajo pred prezaposlitvijo v željeno podjetje. Nove tehnologije omogočajo svobodo in fleksibilnost, zato kraj, čas in način dela ne predstavljajo več ovire za nemoteno opravljanje dela, njihov vpliv na način dela pa se bo nadaljeval tudi v prihodnosti. Raziskave kažejo, da bo odstotek t. i. projektnih zaposlenih zrasel na več kot 50 odstotkov, saj se pričakuje, da bodo predstavniki naslednje generacije delavcev v svoji karieri do 40. leta starosti najmanj desetkrat zamenjali delodajalca na vsaj treh različnih področjih dela.

Generacija prihodnosti

Do leta 2020 bo nova generacija obsegala več kot polovico delovne sile oz. delovnih mest. Dandanes je vsaj 35 odstotkov agencijskih delavcev v Evropi starih manj kot 25 let in v večini primerov je zaposlitev preko agencije njihova priložnost za prve delovne izkušnje, zaposlitev ter vstop na trg dela. To so ljudje, ki so rasli z družbenimi omrežji. Vajeni so povezanosti, sodelovanja, mobilnosti, medsebojne izmenjave podatkov in odprte komunikacije. številna podjetja se danes trudijo prilagoditi novim generacijam in iščejo načine, kako privabiti in zadržati nove talente«. To Vam poskušamo omogočiti tudi mi..

če ste zaposleni s pomočjo našega podjetja...

Kot sodelavci ste za nas pomembni. V času zaposlitve pri Karieri ste redno zaposleni in zavarovani z vsemi pravicami: ste v rednem delovnem razmerju in imate redno zaposlitev. Zaposleni ste za polni ali skrajšani delovni čas (skladno s pogodbo o zaposlitvi). Dobivate vrsti dela primerno in redno plačilo. Vsi podatki v zvezi s plačilom so usklajeni z uporabnikom. Vaša plača je enaka plači delavcev, ki so na istem delovnem mestu zaposleni neposredno pri naročniku. Prijavljeni ste v zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zavarovanje v primeru brezposelnosti. Plačan je redni dopust, vsakoletni regres in sistem nagrajevanja za dobro opravljeno delo. Nudimo vam možnost osebnega ali telefonskega stika s strokovnim sodelavcem Kariere.

Oddajte svoj CV

Zaposleni v podjetju KARIERA smo specializirani in usmerjeni glede na strokovno področje, zato natančno vemo, kakšne so želje posameznega podjetja in zahteve na dotičnem delovnem mestu.

Sodelovanje

Sodelovanje s kadrovsko agencijo Kariera vam omogoča dostop do najrazličnejših informacij s področja trga dela in zaposlitvenih možnosti. Delamo namreč z več deset naročniki po vsej Sloveniji, ki se ukvarjajo z več kot desetimi različnimi dejavnostmi, kar nam omogoča pridobivanje novih izkušenj in številne uspešno rešene primere.

Vaši podatki so bili uspešno posredovani!
Prišlo je do napake pri pošiljanju. Preverite ali so vsa polja pravilno izpolnjena!