Prosto delovno mesto

Pogrebnik - vzdrževalec m/ž

Komunalno podjetje na Dolenjskem razpisuje delovno mesto Pogrebnik - vzdrževalec m/ž. Od kandidatov pričakujejo pravočasno, dosledno in etično izvajanje del in nalog. 

Glavne naloge izbranega kandidata bodo:

- Priprava pogrebne opreme,
- priprava oziroma urejanje pokojnikov,
- prevzem in prevoz pokojnikov,
- izvedba pogrebne slovesnosti,
- priprava pokopnih mest (izkopi in zasipi jam, pospravilo cvetja ipd.),
- vzdrževanje pokopališč in okolice pokopališč,
- čiščenje mrliških vežic,
- izvaja manjša vzdrževalna dela na pokopališčih in mrliških vežicah,
- priprava mrliških vežic za sprejem pokojnikov,
- priprava in izobešanje osmrtnic,
- izvajanje rednih letnih in zimskih opravil v okviru vzdrževanja javnih površin (košnja, čiščenje ipd.)
- izvajanje del na področju delovanja in vzdrževanja sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso,
- delo v dežurnih službah podjetja,
- druga dela v skladu z usposobljenostjo in navodili nadrejenega.

Od kandidatov pričakujemo:

- Srednja poklicna in podobna izobrazba in najmanj 1 leto delovnih izkušenj,
- samostojnost pri delu,
- organizacijske sposobnosti,
- osebna urejenost,
- sposobnost dela z ljudmi (etično obnašanje, diskretnost pri delu),
- pripravljenost na delo na terenu in s pokojnimi,
- pripravljenost na dežurstvo in neenakomerno razporeditev delovnega časa,
- vozniški izpit B kategorije,
- opravljen tečaj za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi predstavlja prednost.

Izbranemu kandidatu nudimo:

- Delo v inovativnem in motiviranem kolektivu,
- strokovno izpopolnjevanje in karierni razvoj,
- dobre delovne pogoje.

Oddaj prijavo
Regija/kraj dela

Trebnje

Odgovorna oseba

2.800

Zaposlenih

3.000+

postopkov zaposlitve letno

3.800

testiranj letno

10.000

selekcijskih postopkov letno

850

vodenih prenehanj delovnih razmerij letno

210

lokacij po Sloveniji in tujini