Kako nam lahko ChatGPT pomaga pri pisanju življenjepisa?

Maruša Vrandečič, Lead rekrutorka

29. avgust 2023
Kako nam lahko ChatGPT pomaga pri pisanju življenjepisa_Kariera Slovenija

S ChatGPT lahko izboljšamo svoj življenjepis s posredovanjem natančnih podatkov o izobrazbi, delovnih izkušnjah in veščinah ter tako pridobimo prilagojen in relevanten življenjepis.

Kaj je ChatGPT?

ChatGPT je umetna inteligenca, katere poslanstvo je pomagati uporabnikom in skozi ukaze pridobiti odgovore na njihova vprašanja, zagotavljati informacije, podporo pri različnih temah, spodbujati konstruktivne pogovore in celo ustvarjati kreativna sporočila. 

Nedvomno gre za pomembno prelomnico v človeštvu, ki bo prinesla marsikatere spremembe. Njegove odgovore in informacije je potrebno jemati zadržano in z omejenim zaupanjem, saj trenutno še ni 100-odstoten. Namreč lahko navaja neresnične informacije, ne citira virov in ima druge omejitve. 

Fotografija ženske, ki piše življenjepis

Področja uporabe ChatGPT

ChatGPT lahko uporabljamo na področju priprave vsebin, prevajanja in lektoriranja (slovenščine trenutno še ne lektorira kot se za gre), učenja, analize vsebin, brainstorminga in programiranja. Zagotovo ga je potrebno najprej temeljito naučiti in mu predati natančna navodila, da bo lahko oblikoval odgovor v skladu z našimi željami. Jasno je treba opredeliti stil pisanja ter posredovati konkretne primere, po katerih naj se zgleduje. Poleg tega je pomembno zapisati čim več podrobnosti, da bo razumel naše zahteve in ustvaril ustrezno vsebino.

Pozorni moramo biti pri uporabi osebnih podatkov, zato imamo v nastavitvah možnost izbire, da se zgodovina ne beleži in da se podatki ne hranijo. Prav tako je potrebno biti previden pri koriščenju orodja za pripravo življenjepisa. V nadaljevanju vam navajamo nekaj koristnih informacij, ki nam lahko pomagajo.

Pomoč ChatGPT pri pisanju življenjepisa

Kako nam pravzaprav lahko ChatGPT pomaga pri pisanju kvalitetnega življenjepisa? Kot umetna inteligenca, nam lahko nudi nasvete, smernice in predloge pri pisanju življenjepisa, seveda pa mu moramo podati določene podatke, da bo končni izdelek relevanten. Od nas bo potreboval podatke o izobrazbi, delovnih izkušnjah, kompetencah in veščinah, pomembnih projektih, dodatne informacije (kot na primer prostovoljno delo, pridobljeni certifikati, prejete nagrade, članstva v strokovnih združenjih, znanja tujih jezikov ipd.) ter referenčne kontakte.

Poleg splošnih smernic lahko ponudi tudi konkretne primere, predloge ali vprašanja, ki jih lahko vključimo v življenjepis. Zavedati pa se je potrebno, da je pomembno prilagoditi vsebino našemu osebnemu ozadju, izkušnjam in ciljem.

chat gpt nasvetifoto2kariera slovenija

S ChatGPT si lahko zelo pomagamo pri izboljšanju že obstoječega življenjepisa. Torej, posredujemo mu podatke iz obstoječega življenjepisa in nam bo ponudil popravljeno in izboljšano različico našega življenjepisa. Če se prijavljamo na točno določeno delovno mesto, mu lahko ponudimo naš življenjepis in opis delovnega mesta ter zahteve. V pogovoru mu najprej pripišemo informacije iz našega življenjepisa, nato informacije iz opisa delovnega mesta ter ga prosimo, da na podlagi teh informacij generira prilagojeni življenjepis. Na podlagi podanih informacij bo tako izvlekel največ ujemanja naših referenc s pričakovanji delovnega mesta.

Naj še enkrat poudarimo, da je potrebno vsak njegov zapis podrobno preveriti, saj se nam nemalokrat zgodi, da navedene informacije niso resnične. Prav pri dokumentu, kot je življenjepis, pa morajo biti vse navedene informacije v celoti in popolnoma resnične. Z uporabo ChatGPT si lahko torej pomagamo izboljšati življenjepis, nikakor pa od njega (zaenkrat) ne moremo pričakovati, da nam bo pripravil življenjepis od začetka.

Nekaj konkretnih predlogov in prompsov, najdete v priponki spodaj ali tukaj