Nov pravilnik za prijave nezgod in poškodb pri delu

Kariera , kadrovsko podjetje

8. avgust 2022
safety-shoe-gc65698be71920

Nezgode so neprijetne in vsekakor nezaželene, naj se zgodijo v prostem času ali na delovnem mestu.

Za zavarovanje in obravnavo nezgod v prostem času smo odgovorni sami, tiste na delovnem mestu pa ureja zakonodaja, saj se v trenutku zadeve lahko zelo zakomplicirajo in ob takih dogodkih je prav, da obstajajo predpisani postopki. 

V Uradnem listu RS, št. 78/2022 z dne 2. 6. 2022 je bil objavljen nov Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu, ki začne veljati petnajsti dan po objavi, uporabljati pa se začne 1. septembra 2022.

Do takrat je sicer še kar nekaj časa, a je vseeno prav, da se odgovorne osebe v podjetju ustrezno seznanijo in pripravijo. 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 54/13), razen 3., 4., 5. in 6. člena, ki se nanašajo na prijavo nevarnih pojavov in prijavo poklicnih bolezni. Naveden pravilnik se uporablja do začetka uporabe novega pravilnika, torej od začetka septembra.

Kaj vse prinaša novi Pravilnik, si preberite spodaj: 

  • Nov Pravilnik določa način, vsebino in postopek prijave nezgod in poškodb pri delu ter:
  • ravnanje Inšpektorata Republike Slovenije za delo v zvezi s prijavo nezgod pri delu v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu;
  • ravnanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v zvezi s prijavo poškodbe pri delu zaradi izvajanja obveznega zdravstvenega zavarovanja, vključno z ugotavljanjem in uveljavljanjem povračila škode in drugih stroškov, v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in
  • izvajanje nalog Nacionalnega inštituta za javno zdravje v zvezi s prijavo poškodbe pri delu v skladu s predpisi o javnem zdravju in zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva. 

Obrazec za prijavo nezgod in poškodb pri delu se, v kolikor ni v pravilniku določeno drugače, izpolnjuje elektronsko na portalu SPOT. Navodila za izpolnitev obrazca bodo sprejeli predstojniki IRSD, ZZZS in NIJZ v osmih dneh od uveljavitve tega pravilnika.

Pomembno: Od 1.9.2022 dalje se bo prijavljalo nezgode pri delu na enotnem obrazcu Prijava nezgode in poškodbe pri delu v elektronski obliki. Z izpolnitvijo splošnega dela obrazca, se bo štelo, da je delodajalec izpolnil obveznost, ki mu jo nalaga ZZPPZ in ZVZD-1, kajti sistem bo samostojno zaznal morebitno obveznost prijave po določbah ZVZD-1 in jo poslal Inšpektoratu RS za delo.

Več o novem pravilniku si preberite tukaj.

  • Ključne besede: